Next.js ile Statik İçerik Sunmak ve Statik İçeriği Önbelleğe Almak

23.Mar.2024
Merhaba değerli okuyucular, Next.js, modern web uygulamaları geliştirmek için popüler bir çerçevedir. Ancak, Next.js aynı zamanda statik siteler oluşturmak için de güçlü bir araçtır. Bu makalede, Next.js kullanarak nasıl statik bir site oluşturulacağını ve statik içeriğin nasıl önbelleğe alınacağını öğreneceğiz. 1) Next.js Projesi Oluştur İlk adım olarak, Next.js projesi oluşturmanız gerekiyor. Bu işlem için terminali açın ve aşağıdaki komutu çalıştırın: npx create-next-app statik-site cd statik-site Bu komut, statik-site adında bir Next.js projesi oluşturacaktır. 2) Sayfa Oluştur Next.js'de sayfalar, pages klasörü içinde oluşturulur. Örneğin, index.js dosyası my-static-site/pages klasörü içinde oluşturularak ana sayfa oluşturulabilir. Diğer sayfalar da benzer şekilde oluşturulabilir. 3) Statik İçerik Ekle Statik içerik, public klasörü içinde yer alır. Örneğin, public/images klasörüne görseller ekleyebilirsiniz. Bu görseller daha sonra site içinde kullanılabilir. 4) Next.js'nin "Static Export" Özelliğini Kullan Next.js'in sağladığı next export komutu sayesinde projeyi bir statik site olarak dışa aktarabilirsiniz. Terminalde projenizin bulunduğu dizine geçerek aşağıdaki komutu çalıştırın: npm run build && npm run export Bu komutlar, projenizi derleyecek ve ardından statik dosyaları dışa aktaracaktır. 5) Statik İçeriği Önbelleğe Al Statik içeriği önbelleğe almak, site performansını artırır. Bunun için Next.js'in next.config.js dosyasını düzenlemeniz gerekmektedir. Örneğin, aşağıdaki kod örneğinde statik içeriği bir saat boyunca önbelleğe alıyoruz: module.exports = {   async rewrites() {     return [       {         source: '/:path*',         destination: '/:path*',       },     ]   },   async headers() {     return [       {         source: '/(.*)',         headers: [           {             key: 'Cache-Control',             value: 'public, max-age=3600, must-revalidate',           },         ],       },     ]   }, } Bu kod, tüm sayfaların ve içeriğin bir saat boyunca önbelleğe alınmasını sağlar. Bu makalede, Next.js kullanarak nasıl bir statik site oluşturulacağını ve statik içeriğin nasıl önbelleğe alınacağını öğrendik. Artık bu bilgileri kullanarak performansı yüksek ve kullanıcı deneyimi odaklı statik siteler oluşturabilirsiniz.

Read more

Next.js İle Profesyonel ve SEO Uyumlu Web Sitesi Oluşturma Rehberi

09.Mar.2024
Merhaba değerli okuyucular, Bu makalede, Next.js kullanarak bir web sitesi oluşturmanın detaylı adımlarını inceleyeceğiz. Bu rehber, sadece bir website oluşturmakla kalmayıp, aynı zamanda SEO (Search Engine Optimization) konularına da odaklanarak, sitenizin arama motorlarında yüksek sıralarda yer almasını sağlamayı hedeflemektedir. Hadi başlayalım! 1) Next.js Kurulumu ve Temel Yapı Next.js'i kurmak ve temel bir proje yapısı oluşturmak için terminal veya komut istemcisine şu komutları yazabilirsiniz: npx create-next-app my-website cd my-website Bu adımlar, projenizi başlatmanız için gerekli temel altyapıyı oluşturacaktır. 2) Sayfa Oluşturma ve Yönlendirme Sayfalarınızı oluşturun ve gerekirse sayfa yönlendirmeleri ekleyin. Örneğin, ana sayfanız (index.js), hakkında sayfanız (about.js) ve iletişim sayfanız (contact.js) gibi. 3) SEO Dostu URL'ler ve Meta Etiketleri Her sayfa için SEO dostu URL'ler oluşturun ve başlık, meta açıklama ve anahtar kelimeler gibi meta etiketlerini düzenleyerek, arama motorlarının içeriğinizi doğru bir şekilde anlamasını sağlayın. 4) Özgün İçerik ve Anahtar Kelime Kullanımı Her sayfa için özgün içerik oluşturun. Anahtar kelimeleri doğal bir şekilde kullanarak, içeriğinizi zenginleştirin. Aynı zamanda, kullanıcılarınızın sorularına cevap verecek bilgiler sunun. 5) Görsel ve Medya Optimizasyonu Sayfalarınızda kullanacağınız görselleri optimize edin. Optimize edilmiş görseller, hem sayfa yüklenme hızını artırır hem de kullanıcı deneyimini iyileştirir. 6) Mobil Uyum ve Responsive Tasarım Web sitenizi mobil cihazlara uyumlu hale getirin. Responsive tasarım kullanarak, kullanıcılarınıza farklı ekran boyutlarında mükemmel bir deneyim sunun. 7) Google Analytics ve Diğer SEO Araçları Entegrasyonu Google Analytics ve diğer SEO araçlarını projenize entegre ederek, ziyaretçi istatistiklerinizi takip edin. Bu analizler, sitenizin performansını değerlendirmenize yardımcı olacaktır. Bu adımları takip ederek, kendi web sitenizi oluşturabilir ve SEO odaklı stratejilerle daha geniş bir kitleye ulaşabilirsiniz. Başarılar dilerim!

Read more

Modern Web Geliştirmenin Anahtarı: React.js ile Site Yapımı

04.Feb.2024
Web geliştirme dünyasında hızla popülerlik kazanan React.js, kullanıcı arayüzlerini geliştirmek için güçlü ve esnek bir JavaScript kütüphanesidir. Bu blog makalesinde, React.js ile site yapmanın temellerini anlatacağım. Giriş Web geliştirme, kullanıcı deneyimini ön planda tutarak dinamik ve etkileşimli web siteleri oluşturmayı amaçlar. React.js, Facebook tarafından geliştirilen ve açık kaynaklı bir kütüphanedir. Virtual DOM (Sanal DOM) konsepti, bileşen tabanlı geliştirme yaklaşımı ve tek yönlü veri akışı gibi özellikleriyle, React.js geliştiricilere hızlı, modüler ve sürdürülebilir bir kod yazma imkanı sunar. Adım 1: Çalışma Ortamını Hazırlama React.js projeleri oluşturmak için popüler bir araç olan Create React App'i kullanabilirsiniz. Terminal veya komut istemcisine şu komutu yazarak yeni bir React projesi başlatabilirsiniz: npx create-react-app my-react-app cd my-react-app Adım 2: Bileşenleri Anlama ve Kullanma React.js, bileşenlerin bir araya gelmesiyle oluşan bir yapıya dayanır. Bileşenler, uygulamanızdaki farklı parçaları temsil eder ve yeniden kullanılabilirlik sağlar. Bir bileşen örneği oluşturmak için şu adımları takip edebilirsiniz: // src/components/MyComponent.js import React from 'react'; const MyComponent = () => {   return (     <div>       <h1>Merhaba, Benim Bileşenim</h1>       <p>Bu bir örnek bileşendir.</p>     </div>   ); }; export default MyComponent; Adım 3: Bileşenleri Kullanarak Sayfa Oluşturma Oluşturduğunuz bileşenleri kullanarak sayfalar oluşturabilirsiniz. Ana sayfa (src/App.js) içinde bu bileşenleri çağırabilir ve bir araya getirebilirsiniz: // src/App.js import React from 'react'; import MyComponent from './components/MyComponent'; const App = () => {   return (     <div>       <h1>React.js ile Merhaba!</h1>       <MyComponent />     </div>   ); }; export default App; Adım 4: Stil ve Tema Eklemek React.js projelerinde stil ve tema eklemek için genellikle CSS dosyaları kullanılır. Örneğin, src/styles.css dosyasında genel stil tanımlamalarınızı yapabilir ve ardından bileşenlerinize bu stil dosyasını ekleyebilirsiniz. Adım 5: Projenizi Yayınlama React.js projenizi yayınlamak için, projenizin bulunduğu dizinde şu komutu kullanabilirsiniz: npm run build Bu komut, build dizininde optimize edilmiş bir üretim versiyonunu oluşturacaktır. Bu versiyonu bir web sunucuya yükleyerek projenizi yayınlayabilirsiniz. Sonuç React.js ile site yapmak, hızlı geliştirme, bileşen tabanlı mimari ve güçlü bir topluluk tarafından desteklenen bir ekosistemle mümkün hale gelir. Bu blog makalesinde sadece temel adımlara değindik, ancak React.js'in daha gelişmiş özellikleriyle daha kapsamlı projeler oluşturabilirsiniz. Başlamak için bu adımları takip ederek, React.js ile modern web geliştirmenin tadını çıkarabilirsiniz.

Read more

C++ Lambda Fonksiyonları ve C++23: Yeni Özellikler ve Geliştirmeler

23.Dec.2023
Gelişen yazılım dünyasında, C++ programlama dilindeki özelliklerin sürekli olarak genişlemesi ve güncellenmesi, yazılım geliştiricilerine daha güçlü ve verimli araçlar sunmaktadır. Bu makalede, C++ dilindeki lambda fonksiyonlarına odaklanacak ve ayrıca C++23 standardında yer alacak yeni özelliklere göz atacağız. C++ Lambda Fonksiyonları: C++11 standardıyla birlikte gelen lambda fonksiyonları, daha önce fonksiyon nesneleri oluşturmak için kullanılan kod karmaşıklığını azaltan, daha kısa ve okunabilir bir sintaksa sahiptir. Lambda fonksiyonları, genellikle işlevsel programlama yaklaşımlarını benimseyen ve kodu daha esnek hale getiren modern C++ kodlarında yaygın olarak kullanılır. #include <iostream> int main() {     // Basit bir lambda fonksiyonu     auto merhaba = []() {         std::cout << "Merhaba, Lambda!" << std::endl;     };     // Lambda fonksiyonunu çağırma     merhaba();     return 0; }   Yukarıdaki örnek, bir lambda fonksiyonu tanımlar ve ardından bu fonksiyonu çağırır. Lambda fonksiyonları, daha karmaşık işlemler ve özellikle STL algoritmaları ile bir araya geldiğinde büyük bir esneklik sağlar. C++23 ve Yenilikler: C++ programlama dili, her yeni sürümle birlikte daha fazla özellik ve geliştirmelerle güçlenir. C++23, C++20 ve C++17'deki önceki yeniliklere ek olarak bir dizi yeni özellik sunacaktır. Bazı öne çıkanlar şunlar olabilir: Concepts (Kavramlar): C++20'de giriş yapan konseptler, C++23'te daha da geliştirilecek. Kavramlar, şablon tür parametrelerine belirli gereksinimleri uygulamak için kullanılır ve daha tutarlı hata mesajları sağlar. Module (Modül): Modül, kodu daha etkili bir şekilde organize etmeyi ve paylaşmayı sağlayan bir yapıdır. C++23 ile birlikte modül desteği daha da genişleyecek. Coroutine (Ko-rutin): C++20'de ortaya çıkan ko-rutinler, C++23'te daha da olgunlaşacak. Bu, asenkron programlamayı daha doğal ve okunabilir hale getirecek. Ranges (Aralıklar): Aralıklar, C++20'de tanıtılan ve C++23'te daha da genişleyen bir özelliktir. Algoritmalar ve koleksiyonlar arasındaki etkileşimi daha basitleştirir. Bu özellikler, C++ dilini daha modern, güçlü ve okunabilir hale getirmeyi amaçlar ve yazılım geliştiricilere daha iyi bir deneyim sunar. C++ dilindeki lambda fonksiyonları ve C++23 standardındaki yenilikler, yazılım geliştirme süreçlerini daha verimli hale getirerek, kodun okunabilirliğini artırır ve daha güvenli yazılım geliştirmeyi destekler. Bu özellikler, C++ geliştiricilerine daha fazla esneklik ve kontrol sağlayarak dilin evrimine katkıda bulunmaktadır.

Read more

Giriş Seviyesi Bir C++ Kernel Sürücüsü Yazma Rehberi

21.Dec.2023
Bu makale, C++ programlama dilini kullanarak Windows işletim sistemi üzerinde basit bir kernel sürücüsü geliştirmenin temel adımlarını sunmayı amaçlamaktadır. Kernel sürücüleri, işletim sistemi çekirdeği ile etkileşimde bulunarak çeşitli görevleri yerine getirmek için kullanılır. Ancak, bu tür yazılımların geliştirilmesi karmaşık bir süreçtir ve dikkatle yönetilmelidir.   Adım 1: Gerekli Araçları Yükleyin: Windows Driver Kit (WDK) ve Visual Studio gibi geliştirme araçlarını yükleyin. Bu araçlar, kernel sürücüsü geliştirmek için gerekli derleyici ve hata ayıklayıcıları içerir. Adım 2: Kernel Sürücüsü Projesi Oluşturun: Visual Studio'da yeni bir kernel sürücüsü projesi oluşturun. Bu proje, temel başlık dosyalarını ve yapılandırmayı içermelidir. Adım 3: Temel Fonksiyonları Tanımlayın: DriverEntry ve DriverUnload gibi temel kernel fonksiyonlarını tanımlayın. Bu fonksiyonlar, sürücünüzün başlatılması ve kaldırılması için gereklidir. Adım 4: İlk İşlevselliği Ekleyin: Basit bir işlev ekleyerek başlayın. Örneğin, kernel modunda ekrana bir mesaj yazdıran bir işlev ekleyebilirsiniz. Adım 5: Derleme ve Yükleme: Projenizi derleyin ve elde ettiğiniz sürücüyü yükleyin. Bu aşamada, geliştirme sürecinizde hataları tespit etmek ve düzeltmek önemlidir. Adım 6: Hata Ayıklama: Visual Studio veya başka bir hata ayıklayıcı kullanarak sürücünüzü inceleyin. Hataları gidermek ve kodunuzu optimize etmek için bu aşamada sürekli olarak testler yapın. Sonuç: Bu makale, temel bir C++ kernel sürücüsü yazma sürecine giriş yapmaktadır. Ancak, gerçek dünya uygulamaları için daha karmaşık konuları kapsamamaktadır. Kernel sürücüsü geliştirme sürecinde güvenlik ve performans gibi önemli konulara dikkat edilmelidir.

Read more

Yazılımın Yükselişi: Dijital Evrimin Mühendislik Şaheseri

19.Dec.2023
Bilgisayarlar, günümüzdeki hızlı dijital evrimin temelini oluştururken, bu evrimin sırlarından biri de yazılımın gelişimi ve karmaşıklığıdır. Yazılım, modern teknolojinin kalbidir ve sürekli olarak değişen ihtiyaçlere uyum sağlamak adına mühendislik alanında sürekli bir evrim geçirir. 1. Geleceğin Kodlama Dilleri: Python, Java, C++ gibi yaygın kullanılan kodlama dillerinin yanı sıra, geleceğin kodlama dilleri şimdiden belirginleşmeye başlıyor. Bu diller, daha hızlı, daha güvenli ve daha ölçeklenebilir uygulamaların geliştirilmesine olanak tanıyarak yazılım mühendisliğini yeni bir aşamaya taşıyor. 2. Duyarlı Yazılım Mimarisi: Gelecekteki yazılım, kullanıcı deneyimini ön planda tutan ve farklı cihazlar arasında sorunsuz entegrasyon sağlayan duyarlı yazılım mimarileri üzerine odaklanacak. Bu, kullanıcıların mobil cihazlardan masaüstüne geçiş yaparken aynı kaliteli deneyimi yaşamalarını sağlamak için geliştirilen bir stratejidir. 3. Makine Öğrenimi ile Özelleştirilmiş Yazılım Çözümleri: Makine öğrenimi ve yapay zeka, yazılım dünyasını daha akıllı ve özelleştirilmiş hale getiriyor. Bu, kullanıcı davranışlarını analiz eden ve öğrenen yazılımların, bireysel ihtiyaçlara daha iyi uyum sağlamasını mümkün kılıyor. 4. Kuantum Bilgisayarlar ve Yazılım: Kuantum bilgisayarlar, klasik bilgisayarların ötesinde işlemleri gerçekleştirme potansiyeli sunuyor. Bu alandaki yazılım geliştirmeleri, kuantum bilgisayarların gücünden en iyi şekilde faydalanmayı amaçlıyor. 5. Güvenlik Odaklı Yazılım Geliştirmesi: Veri güvenliği endişeleri arttıkça, yazılım mühendisliği güvenliği ön planda tutan çözümler geliştirmek zorundadır. Gelecekteki yazılımlar, daha etkili şifreleme yöntemleri ve güvenlik protokollerini içerecek. Bu makale, yazılımın gelecekteki eğilimlerini ve mühendislik çözümlerini vurgulayarak, bilgisayar dünyasının yazılım tarafındaki ileri düzeydeki potansiyelini öne çıkarıyor. Yazılımın sürekli evrimi, teknolojik ilerlemenin öncüsü olmaya devam ediyor.

Read more

Bilgisayar Donanımı: Teknolojinin Mühendislik Harikası

19.Dec.2023
Günümüzde bilgisayarlar, yaşamımızın her alanında etkili bir şekilde kullanılırken, pek çoğumuz bilgisayar donanımının karmaşıklığının ve bu teknolojik harikanın nasıl çalıştığının farkına varmıyoruz. Bilgisayar donanımı, bu dijital çağın temel taşıdır ve gelişmiş mühendislik prensipleriyle şekillenmiştir. 1. Kuantum Mekaniği ile Merkezi İşlem Birimi (CPU): Klasik bilgisayarlarımızda işlemci olarak bildiğimiz CPU'lar, artık kuantum mekaniği prensipleriyle tasarlanmaya başlıyor. Geleneksel bilgisayarların işlemleri sıralı olarak yapma yöntemi yerine, kuantum bilgisayarlar çoklu durumları aynı anda değerlendirerek muazzam bir işlem gücü sunuyor. 2. Biyolojik İlham: Beyin Benzeri Bilgisayar Belleği: Bilgisayar belleği, biyolojik bir ilham kaynağından ilham alıyor. Yapay sinir ağları ve nöron benzeri mimariler, bilgisayarların öğrenme yeteneklerini geliştirmek için kullanılıyor. Bu yaklaşım, bilgisayarların adaptasyon ve öğrenme yeteneklerini artırarak daha akıllı sistemler oluşturmamıza olanak tanıyor. 3. Karbon Nanotüp Teknolojisi ile İleri Düzey Anakartlar: Geleneksel silikon tabanlı anakartlardan farklı olarak, karbon nanotüplerle üretilen anakartlar daha hafif, daha dayanıklı ve enerji verimli. Bu yeni teknoloji, bilgisayar sistemlerinin daha kompakt ve çevre dostu olmasına katkı sağlıyor. 4. Holografik Depolama: Geleneksel sabit disk sürücülerinin yerine holografik depolama sistemleri, üç boyutlu veri depolama yetenekleri sunuyor. Bu sistemler, veri kapasitelerini artırırken, okuma/yazma hızlarını da artırarak daha hızlı ve güvenilir bir depolama çözümü sunuyor. 5. Fotonik İşlemciler: Elektronik işleme birimlerinin yerine fotonik işlemciler, ışık hızında veri işleme kapasitesi sunuyor. Bu, bilgisayarların daha hızlı ve enerji verimli çalışmasını sağlayarak günümüzün işleme hızı sınırlarını zorluyor. Bu özgün bilgisayar donanımı makalesi, gelecekteki teknolojik gelişmeleri ve mühendislik çözümlerini vurgulayarak bilgisayar donanımının ileri düzeydeki potansiyelini öne çıkarıyor. Bu teknolojik evrim, bilgisayarların daha güçlü, verimli ve çeşitli görevleri yerine getirebilen cihazlar haline gelmesini sağlamaktadır.

Read more

C#: Genel Bakış ve Temel Özellikler

17.Dec.2023
C#: Genel Bakış ve Temel Özellikler C#, Microsoft tarafından geliştirilen ve genellikle Windows platformunda kullanılan bir programlama dilidir. Hem nesne yönelimli hem de bileşen tabanlı bir dil olan C#, güçlü bir dil yapısına, geniş bir standart kütüphaneye ve geniş bir topluluk desteğine sahiptir. Bu makalede, C# programlama dilinin genel özellikleri ve temel kullanım alanları hakkında bilgi edineceğiz. 1. C# Nedir? C#, 2000 yılında Microsoft tarafından Anders Hejlsberg liderliğinde geliştirilen, genellikle Windows uygulamaları, web uygulamaları ve oyun geliştirme gibi çeşitli platformlarda kullanılan bir programlama dilidir. C#, .NET Framework ve .NET Core gibi platformlarda çalışabilir. 2. Temel Özellikler: Nesne Yönelimli Programlama (OOP): C#, nesne yönelimli programlamanın temel prensiplerini destekler. Sınıflar, nesneler ve kalıtım gibi OOP kavramları dilin temelini oluşturur. Tür Güvenliği: C#, tür güvenli bir dil olarak bilinir. Bu, derleme zamanında tür kontrolü yapılmasını sağlar ve çalışma zamanında tür hatalarını önler. Geniş Standart Kütüphane: C#, zengin bir standart kütüphaneye sahiptir. Bu kütüphane, dosya işleme, ağ programlaması, veritabanı erişimi gibi birçok yaygın görevi kolaylaştıran hazır çözümler sunar. Yönetilen Dil: C#, .NET ortamında çalışan bir yönetilen dil olarak tasarlanmıştır. Bu, otomatik bellek yönetimi ve çöp toplama gibi avantajları beraberinde getirir. 3. Temel Kullanım Alanları: Windows Uygulamaları: C#, Windows Forms veya WPF gibi araçlarla kullanılarak masaüstü uygulamaları geliştirmek için yaygın olarak kullanılır. Web Geliştirme: ASP.NET, C# ile web uygulamaları geliştirmek için kullanılan bir çerçevedir. MVC (Model-View-Controller) mimarisi, C# ile birleşerek dinamik ve güçlü web uygulamalarının oluşturulmasını sağlar. Oyun Geliştirme: Unity oyun motoru, C# dilini destekleyen ve popüler olarak kullanılan bir oyun geliştirme platformudur. Oyun endüstrisinde C# sıkça tercih edilen dillerden biridir. Veritabanı Uygulamaları: C#, ADO.NET gibi teknolojilerle entegre olarak veritabanlarına erişim sağlamak ve işlemek için kullanılır. 4. Örnek Bir C# Kodu: using System; class Program {     static void Main()     {         // Kullanıcıdan adını al         Console.Write("Adınızı girin: ");         string ad = Console.ReadLine();         // Merhaba dünyası         Console.WriteLine($"Merhaba, {ad}!");     }   Bu basit program, kullanıcıdan bir isim alır ve ardından ekrana "Merhaba, [isim]!" mesajını yazdırır. C#, geniş bir topluluğa, kapsamlı bir belgelendirmeye ve Microsoft'un sürekli gelişen teknolojik ekosistemine dayanarak güçlü bir programlama dilidir. Başlangıç seviyesinden uzman seviyesine kadar birçok geliştirici için ideal bir tercih olabilir.

Read more

Borsa ve Yatırım: Temel Bilgiler ve Stratejiler

17.Dec.2023
Günümüzde borsa, kişisel ve kurumsal yatırımcılar arasında popüler bir finansal araç haline gelmiştir. Borsada işlem yapmak, sermayeyi artırma, portföy çeşitlendirmesi yapma ve gelecekteki finansal hedeflere ulaşma amacı güden birçok kişi için önemli bir strateji haline gelmiştir. Bu makalede, borsanın temel konseptleri ve başarılı yatırım stratejileri hakkında temel bilgiler sunulacaktır. 1. Borsa Nedir? Borsa, alıcı ve satıcıların bir araya gelerek finansal enstrümanları alıp sattığı bir pazardır. Hisse senetleri, tahviller, emtialar ve türev ürünler gibi çeşitli finansal araçlar borsada işlem görür. Borsanın ana hedefleri arasında likidite sağlama, fiyat keşfi ve yatırımcıların sermaye artırma bulunur. 2. Temel Finansal Araçlar Hisse Senetleri: Şirketlerin mülkiyetini temsil eder ve yatırımcılara şirketin kârına ortak olma hakkı verir. Tahviller: Şirketler veya devletler tarafından çıkarılır ve yatırımcılara belirli bir faiz oranıyla borç verir. Vade sonunda anapara geri ödenir. Emtialar: Altın, gümüş, petrol gibi doğal kaynakları temsil eder ve genellikle fiziksel olarak teslim edilebilir. 3. Temel Borsa İşleyişi Alıcı ve Satıcılar: Borsada alıcılar ve satıcılar, bir aracı kurum aracılığıyla işlem yaparlar. Alıcılar, belirli bir fiyattan belirli bir miktar varlık satın alırken, satıcılar ise varlıklarını belirli bir fiyatla piyasaya sunarlar. Borsa Endeksleri: Borsa endeksleri, genellikle belirli bir pazarın veya sektörün performansını ölçen göstergelerdir. Örneğin, S&P 500 endeksi Amerikan hisse senetlerinin genel performansını temsil eder. Borsa Sipariş Türleri: Piyasa siparişleri, limit siparişleri ve stop-loss siparişleri gibi çeşitli sipariş türleri, yatırımcılara belirli stratejilere göre işlem yapma esnekliği sağlar. 4. Yatırım Stratejileri Uzun Vadeli Yatırım: Hisse senetleri veya tahviller gibi varlıkları uzun vadeli tutarak değer artışından faydalanma stratejisi. Günlük Ticaret: Kısa vadeli fiyat dalgalanmalarından yararlanmayı amaçlayan aktif ticaret stratejisi. Değer Yatırımı: Varlıkların gerçek değerinin altında işlem gördüğü durumlarda alım yapma stratejisi. 5. Risk Yönetimi ve Araştırma Yatırımcılar, yatırım yapmadan önce kapsamlı bir araştırma yapmalı ve finansal hedeflerine uygun olarak risk toleranslarını değerlendirmelidirler. Diversifikasyon, yatırımcıların portföylerini çeşitlendirerek risklerini azaltmalarına yardımcı olan önemli bir stratejidir. Borsa, potansiyel kâr ve risklerle dolu bir ortam sunar. Ancak, bilinçli bir şekilde araştırma yapmak, riskleri yönetmek ve uzun vadeli bir perspektife sahip olmak, başarılı bir yatırımcının anahtarlarından bazılarıdır. Yatırımcılar, borsada işlem yapmadan önce finansal danışmanlardan destek almalı ve kendi mali hedeflerine uygun bir strateji geliştirmelidirler.

Read more

C++'ta Hata Yönetimi: Try-Catch Blokları ve İstisnaların Kullanımı

08.Dec.2023
C++ programlama dilinde hata yönetimi, uygulama güvenilirliğini artırmak ve hataların kontrol altında tutulmasını sağlamak için önemli bir konudur. Bu makalede, C++'taki try-catch blokları ve istisnaların nasıl kullanılacağına dair temel bilgileri inceleyeceğiz. 1. İstisna Temel Bilgileri C++'taki istisnalar, programın normal akışını bozan ve işlem sırasında ortaya çıkan özel durumları temsil eden nesnelerdir. Bir fonksiyon ya da kod bloğu içinde bir hata oluştuğunda, program istisna fırlatır ve bu istisna uygun bir catch bloğu tarafından ele alınabilir. #include <iostream> int main() {     try {         // İstisna fırlatma         throw std::runtime_error("Bir istisna oluştu!");     } catch (const std::exception& e) {         // İstisna yakalama ve işleme alma         std::cerr << "Hata yakalandı: " << e.what() << std::endl;     }     return 0; } 2. Birden Çok Catch Bloğu Kullanımı Bir try bloğundan fırlatılan istisnalar, catch blokları tarafından belirli tiplerine göre yakalanabilir. Bu, farklı hata türlerine özgü işlemleri gerçekleştirmek için kullanışlıdır. #include <iostream> int main() {     try {         // İstisna fırlatma         throw std::out_of_range("Geçersiz dizin!");     } catch (const std::runtime_error& e) {         std::cerr << "Runtime hatası: " << e.what() << std::endl;     } catch (const std::out_of_range& e) {         std::cerr << "Dizin hatası: " << e.what() << std::endl;     } catch (const std::exception& e) {         std::cerr << "Genel hata: " << e.what() << std::endl;     }     return 0; }   3. Özel İstisna Türleri Oluşturma Programcılar, kendi özel istisna türlerini oluşturarak, uygulama kodlarına özgü hataları temsil edebilirler. #include <iostream> #include <stdexcept> class CustomException : public std::exception { public:     const char* what() const noexcept override {         return "Bu benim özel istisna!";     } }; int main() {     try {         // Özel istisna fırlatma         throw CustomException();     } catch (const std::exception& e) {         std::cerr << "Hata yakalandı: " << e.what() << std::endl;     }     return 0; } Bu makalede, C++'taki try-catch blokları ve istisna kullanımının temel konularını ele aldık. Hata yönetimi, bir uygulamanın sağlıklı ve güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlamak için önemli bir unsurdur ve C++, bu konuda esnek bir yapı sunar.

Read more

Modern C++: Yeni Nesil Programlamada Yolculuk

08.Dec.2023
C++ programlama dili, geniş bir uygulama yelpazesi ve güçlü performans avantajları ile bilinen bir dil olarak öne çıkıyor. Ancak, dil zamanla evrim geçirdi ve günümüzde "Modern C++" adı altında yeni ve etkileyici özelliklerle donatıldı. Bu makalede, Modern C++'ın temel özelliklerine odaklanacak ve bu özelliklerin programcılara sağladığı avantajları keşfedeceğiz. 1. Akıllı İşaretçiler (Smart Pointers) Modern C++, dinamik bellek yönetimi konusunda daha güvenli bir yaklaşım sunar. Akıllı işaretçiler, bellek sızıntılarını azaltmaya yardımcı olan ve otomatik bellek yönetimini sağlayan bir mekanizmadır. std::shared_ptr ve std::unique_ptr gibi akıllı işaretçiler, programcılara daha güvenli ve okunabilir bir kod yazma olanağı tanır. #include <memory> int main() {     // std::shared_ptr kullanımı     auto sharedPtr = std::make_shared<int>(42);     // std::unique_ptr kullanımı     auto uniquePtr = std::make_unique<double>(3.14);     // Bellek otomatik olarak serbest bırakılır, sızıntı riski azalır     return 0; }   2. Lambda İfadeleri Lambda ifadeleri, C++'ın fonksiyonel programlama yeteneklerini güçlendirir. Kısa ve anlamlı bir şekilde anonim fonksiyonlar tanımlamamıza olanak tanır. Ayrıca, lambda ifadeleri, STL algoritmaları ve diğer yerlerde daha temiz ve okunabilir bir kod yazmamıza imkan verir. #include <iostream> #include <vector> #include <algorithm> int main() {     std::vector<int> numbers = {1, 2, 3, 4, 5};     // Lambda ifadesi kullanarak vektör üzerinde işlem yapma     std::for_each(numbers.begin(), numbers.end(), [](int x) {         std::cout << x * 2 << " ";     });     // Çıktı: 2 4 6 8 10     return 0; }   3. Hareketli Semantik ve Sağ Taraf Referansları C++11 ile birlikte gelen hareketli semantik, nesneler arasında kaynakların daha verimli bir şekilde transfer edilmesine imkan tanır. Sağ taraf referansları (&&), özellikle büyük veri yapılarının etkili bir şekilde taşınmasını sağlar. #include <utility> #include <string> int main() {     std::string source = "Modern C++";          // Hareketli semantik kullanarak kaynağı hedefe taşıma     std::string destination = std::move(source);     return 0; } Bu makalede, Modern C++'ın sadece birkaç özelliğine odaklandık. Ancak, dilin sunduğu birçok diğer özellik bulunmaktadır. Bu özellikler, kodun daha okunabilir, güvenli ve performanslı olmasına katkıda bulunur. Modern C++, programcılara esneklik ve güç sunan dinamik bir dil olmaya devam ediyor.

Read more

OpenWeather Api Nasıl Kullanılır?

03.Apr.2022
OpenWeatherMap hava durumu ile ilgili detaylı bilgi sağlayan bir web sitesidir. Veri ve işlevlerden başka uygulama geliştiricilerinin yararlanılabilmesi için API sağlamaktadır. Sunduğu veri ve işlevleri öğrenmek ve bunları nasıl kullanabileceğimizi anlamak için API Dokümantasyonunu incelememiz gerekir. ücretlendirme Bir diğer veri sınıfı anlık ve geleceğe dönük verilerdir. Bu sınıfta anlık hava API, 5 gün/3 saat hava tahmin API, 16 günlük hava tahmin API, hava haritası gibi farklı seçenekler sunulmaktadır. Dakikada 60 sorguya kadar kullanım için bir hesap açıp, bazı seçenekleri kapsayan ücretsiz bir API anahtarı alınabilmektedir. Diğer üyelik ücretleri startup, geliştirici, profesyonel ve şirket tiplerinde olup, dakikada sorgu sayısı ile yararlanılabilen seçenekler, dolayısıyla ücret de artmaktadır. Free başlığı altındaki Get API key and start butonuna tıklayarak bir hesap açıyoruz. api key Üye olduktan sonra API keys kısmına gelip ve Generate butonuyla bir API anahtar oluşturabiliriz. Daha sonra API dokümantasyonunu (API doc) inceleyebiliriz. API dokümantasyonunda; 40000 hava istasyonu ile, 200000 şehri içeren dünyadaki herhangi bir konum için hava durumu bilgisinin json, xml ve html formatında sunulduğu belirtilmektedir. Sorgu için farklı seçenekler sunulmaktadır. Basitlik açısından biz şehir adı seçeneğini kullanacağız. Bununla ilgili sorgu format ve bir örnek sorgu verilmiştir. Burada; api.openweather.org/data/2.5/weather?q= ifadesinden sonra şehir adının geldiği görülmektedir. Şehir adını belirttikten sonra & sembolünü ekleyip, devamında parametreAd=parametreninDegeri yazarak, sorguya ilişkin bazı ayarlar(dil, birim gibi) yapabiliriz. Bunlar isteğe bağlıdır, yazmazsak otomatik(default) değerler (İngilizce, Kelvin) kabul edilir. Dil Ayarları Uygulamamızda sorgu için ayarlayacağımız ilk parametre dil seçeneğidir. Ancak önce appid değerini ekleyelim. Bunun için & sembolünden sonra parametre adı olan appid yazıyoruz ve = sembolünden sonra daha önce oluşturduğumuz API anahtarını yapıştırıyoruz. https://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?q=Ankara&appid=b6907d289e10d714a API dokumantasyonunda birçok dil seçeneği sunulduğu görülmektedir. Türkçe için parametre değeri tr olarak verilmiş. Buna sorgunun sonuna aşağıdaki gibi &lang=tr ifadesi gelmelidir. https://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?q=Ankara&appid= b6907d289e10d714a&lang=tr çoklu dil seçenekleri Format Tipi Belirleme Talep sonucunda gelecek cevap formatı olarak JSON istiyoruz. Ancak dokümantasyonda bunun default format olduğu ve belirtmemize gerek olmadığı görülmektedir. Eğer XML veya http formatında cevap isteseydik, formatı temsil eden mode parametresini ve değerini (xml veya http) eklememiz gerekecekti. format tipi belirleme Ayarlamamız gereken son parametre Units parametresidir. Ülkemizde kabul edilen birim sistemi olan metrik sistemde sıcaklık için Celsius kullanılmaktadır. Ancak cevapta default olarak sunulan değerler Kelvin cinsindendir. Celcius için sorgumuzu düzenlersek son hali şöyle olacaktır: https://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?q=Ankara&appid=57d5b781f000e6bcc75786bf6e3ff283&lang=tr&units=metric

Read more

Try-Catch-Finally Ve Exception Hiyerarşisi

03.Apr.2022
Uygulamalarda bazen beklediğimiz bazen de beklemediğimiz problemler oluşabilir. Java’da bu tip hataları yönetmek için try-catch adlı bloklardan yararlanırız. Bu uygulamamızda en temelden başlayıp ileri seviyeye kadar getireceğiz. Hata ile ilgili konuşalım. Örneğin elimizde bir String olsun.   String sehir = "Isparta";   int sayi = sehir; view rawexceptionHandling.java hosted with ❤ by GitHub Yukarıdaki kod hiçbir zaman çalışmayacaktır. Bu dil bazında bir hatadır. Bu kod compile edilemez. Yani bytecode’a çevirilemez. Fakat try-catch kullanırken yöneteceğimiz hatalar yukarıdaki örnekteki gibi olmayacaktır. Bizim senaryolarımız uygulama build edilip, bytecode’a çevirildiği zaman yakalayabileceğimiz hatalar olacaktır. Bunun için de try-catch kullanırız. Bir Integer Array yazalım.   Integer[] array = new Integer[]{1,2,3};   System.out.println(array[0]); view rawexceptionHandling2.java hosted with ❤ by GitHub Yukarıdaki Array çıktısında oluşturmuş olduğumuz array’in 0. indisini bastırıyoruz. Alacağımız çıktı 1 olacaktır.   Integer[] array = new Integer[]{1,2,3};   System.out.println(array[5]); view rawexceptionHandling3.java hosted with ❤ by GitHub Biz bu kodu değiştirip 5. indisi yazdırmaya çalıştığımızda compiler bize bir hata vermeyecektir. Fakat biz bunun bir hata olduğunu biliyoruz. Çünkü bu dizinin 5. indisi yoktur. Dolayısıyla uygulamayı çalıştırdığımızda Java bize bir Exception fırlatacaktır. Bununla beraber “ArrayIndexOutOfBoundsException” şeklinde bir mesaj da alırız. Bu noktada yazdığımız kodları bizim hata yönetimi şeklinde beslememiz gerekiyor.   try {   Integer[] array = new Integer[]{1, 2, 3};   System.out.println(array[5]);   }catch (Exception e){   System.out.println("Hata Oluştu");   } view rawexceptionHandling4.java hosted with ❤ by GitHub Yukarıdaki try-catch blokları bir standarttır. Try ya da catch bloğu tek başına bir anlam ifade etmeyecektir. Catch bloğunun içerisi genellikle “Exception” olarak geçilir. Bunun anlamı try bloğu çalışmaya çalışır. Eğer kodlardan birinden hata fırlatılırsa catch bloğuna düşer. Az önceki “ArrayIndexOutOfBoundsException” adlı aldığımız hata da, catch bloğundaki “Exception” sınıfına parametre olarak geçilir. Yani uygulama tabiri caizse kırılmaz. Bu noktada yukarıdaki kod parçalarında ya try ya da catch en az bir kere çalışacaktır. Biz bu uygulamada “Hata Oluştu” mesajı verdiğimiz gibi hatanın kendisini de bastırabiliriz. Yukarıdaki yazmış olduğumuz kodun catch bloğunu aşağıdaki gibi revize edersek istediğimiz sonuca ulaşmış oluruz.   }catch (Exception e){   System.out.println(e);   } view rawexceptionHandling5.java hosted with ❤ by GitHub Bu kod parçası ile birlikte fırlatılan hatanın catch bloğuna parametre olarak geçildiğinin ispatı niteliğinde olacaktır. Uygulama çalıştırıldığında alacağımız hata yine “ArrayIndexOutOfBoundsException” şeklinde olacaktır. Finally Bir de finally bloğumuz vardır. Türkçesi “en sonunda” anlamı taşır. Bu blok ister try ister catch çalışsın, finally bloğu her türlü çalışır. Yukarıdaki kodu yenileyelim.   try {   Integer[] array = new Integer[]{1, 2, 3};   System.out.println(array[5]);   }catch (Exception e){   System.out.println("Hata Oluştu");   }   finally {   System.out.println("Finally Bloğu Her Zaman Çalışır!");   } view rawexceptionHandling6.java hosted with ❤ by GitHub Senaryomuzda bilindiği gibi 5. indise erişmeye çalışıyoruz. Bu durumda da bir Exception bize fırlatılıyor ve catch bloğuna düşüyor. Daha sonra finally bloğu çalıştı ve “Finally Bloğu Her Zaman Çalışır!” mesajını vermiş oldu.   try {   Integer[] array = new Integer[]{1, 2, 3};   System.out.println(array[2]);   }catch (Exception e){   System.out.println("Hata Oluştu");   }   finally {   System.out.println("Finally Bloğu Her Zaman Çalışır!");   } view rawexceptionHandling7.java hosted with ❤ by GitHub Bu sefer try bloğunda 2. indise erişmeye çalışıyoruz. Bu sefer catch bloğu çalışmıyor ve ona rağmen yine finally bloğu çalışarak “Finally Bloğu Her Zaman Çalışır!” mesajını verecektir. Bu blok gerçek senaryolarda stream, veri tabanı gibi bağlantıların yönetiminde oldukça fazla kullanılır. Örnek bir konsept olarak veri tabanı bağlantısını ele alalım. Veri tabanına bağlanıp operasyonların bitiminde bu bağlantıyı kapatmamız gerekir. Bu durum hata gerçekleşse de gerçekleşmese de uygulanmalıdır. Bu yaklaşım nesneye yönelik programlama dillerinin tamamında mevcuttur. Exception Hiyerarşisi Try-Catch-Finally yapısını daha iyi anlamak için hiyerarşiye de hakim olmak gerekir. Nesneye yönelik programlama dillerinde hiyerarşi genel olarak değişmemektedir. Elbette dilden dile klasifikasyonlar değişebilir ancak bu makalemizde Java hakkında konuşacağız. Aşağıdaki görseli inceleyelim. kaynak Exceptionlar ve Error sınıfları, Throwable isimli sınıftan inherit edilir. Exceptionlar çalıştırılan platformdan bağımsız yazdığımız kodlara yönelik hatalardır. Ancak Error sınıfı ise programcının inisiyatifinde olmayan ve tamamen işletim sisteminin yönetimiyle alakalı alınabilecek hatalardır. Exceptionlar ise kodlar ile kontrol edilebilir. Bunlar da tamamiyle try-catch yapılarıyla yönetilir. Bizim ilgi alanımız görseldeki Exception hiyerarşisidir. Görseli incelediğimizde yeni bir ayrım görüyoruz. Exception sınıfının altında RuntimeException, IOException, SQLException ve AWTException sınıflarını görüyoruz. “IOException” : Stream Input/Output (Dosya İşlemleri) sırasında alacağımız hatalar. “SQLException” : Veritabanı bağlantı veya sorgulama esnasında alınacak hatalar. v.s. v.s. Baktığımızda bütün bu sınıflar Exception sınıfının child’ı konumundadır. RunTimeException’ a da dikkat edersek az önceki örneğimizde almış olduğumuz “ArrayIndexOutOfBoundsException” hatasını görebiliriz. Burada okumamız ve görmemiz gereken şey aldığımız hataların hiyerarşik bir şekilde inherit edildiğidir. Yani kalıtım ilişkisidir. “ArithmeticException” : Sayısal hatalar, belirlenmiş olan sayısal değerin dışına çıkıldığında fırlatılabilir. “NullPointerException” : Sık sık karşılaşılan hatalardan biridir. Referansı olmayan classlar kullanılmaya çalışıldığında fırlatılır. “ClassCastException” : Tip dönüşüm hatalardır. Birbirine çevrilemeyen ya da atama yapılamayan hatalardır. “IndexOutOfBoundsException” : Arrayler ile ilgili hatalardır. Az önceki örneğimizde açıklaması yapılmıştır. Bu saydığımız 4 Exception ve saymadığımız diğer 2 Exception sınıfı, “RunTimeException”‘dan extends edilir. Bu 6 Exception sınıfı, diğer sınıflardan farklı olarak Unchecked Exception olarak isimlendirilir. Java Exception’ları check etmeyerek programcıya bu görevi yükler. Dolayısıyla bu Exception’ları try-catch ile kontrol altında tutmamız gerekir. Ama diğerleri örn: “IOException, SQLException, AWTException” unchecked exception’dan farklı olarak Check Exception olarak isimlendirilir. Bu sınıfların özel durumu vardır. Java bize yukarıdaki Exception’ların oluşabileceği noktalarda uyarı verir ve”Handle” edilmesini ister.

Read more

How to Stay Out of Bankruptcy?

03.Apr.2022
Getting debt help is essential to avoid bankruptcy. If you have too much debt and are unable to make your monthly payments, bankruptcy is an option you may want to consider. You should look into government assistance such as food stamps, medical care, mortgage forbearance, and other services. Even if you can’t afford to pay your full monthly debt, you can get a temporary financial lift. Lower your expenses Another good way to avoid bankruptcy is to lower your expenses. It may seem impossible at first, but lowering your monthly spending will help you stay out of bankruptcy and pay off your bills. One way to do this is by setting up a budget. This is a fairly simple process, and should be part of your standard operating procedure. You will want to be sure to stick to it as closely as possible, because failure to do so will make it easier for creditors to collect on their debts. If you cannot make your payments, consider requesting a loan from a bank or a financial institution. A bank loan is a great option if you can afford it, but it’s important to remember that this is a short-term solution. You’ll want to pay off your debt quickly, so a low-interest loan might be your best bet. But make sure you can afford the new loan. This way, you’ll have less debt and a lower interest rate. Reduce your expenses Another way to stay out of bankruptcy is to reduce your expenses. You can do this by figuring out your income and expenses. Developing a budget should become a routine for you and your family. When you have a budget, you’ll have a better idea of what you can do without. This way, you can stay out of bankruptcy and keep your credit score high. Also, you’ll be more motivated to make your payments. The most important step to stay out of bankruptcy is to lower your expenses. Creating a budget is a simple process, and it should be your standard operating procedure. Once you’ve done this, you should have no problem paying your bills. When you’ve eliminated these costs, you’ll be able to create a new budget and avoid bankruptcy. If you can’t do it, you can always hire someone to help you.

Read more

Tips For Saving Money Fast Even If You Are a Spendthrift

03.Apr.2022
If you are a spendthrift, here are some quick tips to help you save money. First of all, you should stop spending impulsively. The more you have to spend, the more you spend. Try to save money by delaying large purchases for a while before you make them. You may find better deals when you wait for the right time to buy. For example, you can buy a new pair of shoes instead of buying two. Limit your spending Another quick way to save money is to limit your spending. Don’t shop in the store when you are low on cash. Shopping malls and craft fairs are all places where people tend to overspend. Try to limit your spending to these places only. If you must go to your favorite stores, keep your credit cards and cash in a safe place. If you need to buy clothes, buy them in bulk or buy them secondhand. Automating bill repayments One way to save money fast is by automating bill repayments. You’ll avoid late fees and can also cut down on other expenses. Setting a monthly budget is another great way to start saving. You can set a limit on your spending. Aim to spend 50% of your income on your needs and 30% on your wants. You’ll feel more comfortable with your finances and will be more likely to stick to it. Setting a specific goal is essential By setting a goal, you’ll have more flexibility when it comes to spending. When you’re a spendthrift, putting a limit on your spending will help you to make good decisions. A person may think that she has enough money when she has $500 in her checking account. If she doesn’t plan, she’ll end up eating out every night and buying new clothes. However, if she has $500 in her bank account, she’ll have no room to make such choices. When it comes to spending, there are many ways to save money. Allocating money helps you to make better decisions. For instance, having $500 in your checking account may make you think that you have plenty of cash, but it may be enough to buy a new wardrobe or go to a fancy restaurant. But this means that you won’t have enough money to pay for rent, utilities, or car payments.

Read more