C++'ta Hata Yönetimi: Try-Catch Blokları ve İstisnaların Kullanımı

08.Dec.2023
C++ programlama dilinde hata yönetimi, uygulama güvenilirliğini artırmak ve hataların kontrol altında tutulmasını sağlamak için önemli bir konudur. Bu makalede, C++'taki try-catch blokları ve istisnaların nasıl kullanılacağına dair temel bilgileri inceleyeceğiz. 1. İstisna Temel Bilgileri C++'taki istisnalar, programın normal akışını bozan ve işlem sırasında ortaya çıkan özel durumları temsil eden nesnelerdir. Bir fonksiyon ya da kod bloğu içinde bir hata oluştuğunda, program istisna fırlatır ve bu istisna uygun bir catch bloğu tarafından ele alınabilir. #include <iostream> int main() {     try {         // İstisna fırlatma         throw std::runtime_error("Bir istisna oluştu!");     } catch (const std::exception& e) {         // İstisna yakalama ve işleme alma         std::cerr << "Hata yakalandı: " << e.what() << std::endl;     }     return 0; } 2. Birden Çok Catch Bloğu Kullanımı Bir try bloğundan fırlatılan istisnalar, catch blokları tarafından belirli tiplerine göre yakalanabilir. Bu, farklı hata türlerine özgü işlemleri gerçekleştirmek için kullanışlıdır. #include <iostream> int main() {     try {         // İstisna fırlatma         throw std::out_of_range("Geçersiz dizin!");     } catch (const std::runtime_error& e) {         std::cerr << "Runtime hatası: " << e.what() << std::endl;     } catch (const std::out_of_range& e) {         std::cerr << "Dizin hatası: " << e.what() << std::endl;     } catch (const std::exception& e) {         std::cerr << "Genel hata: " << e.what() << std::endl;     }     return 0; }   3. Özel İstisna Türleri Oluşturma Programcılar, kendi özel istisna türlerini oluşturarak, uygulama kodlarına özgü hataları temsil edebilirler. #include <iostream> #include <stdexcept> class CustomException : public std::exception { public:     const char* what() const noexcept override {         return "Bu benim özel istisna!";     } }; int main() {     try {         // Özel istisna fırlatma         throw CustomException();     } catch (const std::exception& e) {         std::cerr << "Hata yakalandı: " << e.what() << std::endl;     }     return 0; } Bu makalede, C++'taki try-catch blokları ve istisna kullanımının temel konularını ele aldık. Hata yönetimi, bir uygulamanın sağlıklı ve güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlamak için önemli bir unsurdur ve C++, bu konuda esnek bir yapı sunar.

Read more

Modern C++: Yeni Nesil Programlamada Yolculuk

08.Dec.2023
C++ programlama dili, geniş bir uygulama yelpazesi ve güçlü performans avantajları ile bilinen bir dil olarak öne çıkıyor. Ancak, dil zamanla evrim geçirdi ve günümüzde "Modern C++" adı altında yeni ve etkileyici özelliklerle donatıldı. Bu makalede, Modern C++'ın temel özelliklerine odaklanacak ve bu özelliklerin programcılara sağladığı avantajları keşfedeceğiz. 1. Akıllı İşaretçiler (Smart Pointers) Modern C++, dinamik bellek yönetimi konusunda daha güvenli bir yaklaşım sunar. Akıllı işaretçiler, bellek sızıntılarını azaltmaya yardımcı olan ve otomatik bellek yönetimini sağlayan bir mekanizmadır. std::shared_ptr ve std::unique_ptr gibi akıllı işaretçiler, programcılara daha güvenli ve okunabilir bir kod yazma olanağı tanır. #include <memory> int main() {     // std::shared_ptr kullanımı     auto sharedPtr = std::make_shared<int>(42);     // std::unique_ptr kullanımı     auto uniquePtr = std::make_unique<double>(3.14);     // Bellek otomatik olarak serbest bırakılır, sızıntı riski azalır     return 0; }   2. Lambda İfadeleri Lambda ifadeleri, C++'ın fonksiyonel programlama yeteneklerini güçlendirir. Kısa ve anlamlı bir şekilde anonim fonksiyonlar tanımlamamıza olanak tanır. Ayrıca, lambda ifadeleri, STL algoritmaları ve diğer yerlerde daha temiz ve okunabilir bir kod yazmamıza imkan verir. #include <iostream> #include <vector> #include <algorithm> int main() {     std::vector<int> numbers = {1, 2, 3, 4, 5};     // Lambda ifadesi kullanarak vektör üzerinde işlem yapma     std::for_each(numbers.begin(), numbers.end(), [](int x) {         std::cout << x * 2 << " ";     });     // Çıktı: 2 4 6 8 10     return 0; }   3. Hareketli Semantik ve Sağ Taraf Referansları C++11 ile birlikte gelen hareketli semantik, nesneler arasında kaynakların daha verimli bir şekilde transfer edilmesine imkan tanır. Sağ taraf referansları (&&), özellikle büyük veri yapılarının etkili bir şekilde taşınmasını sağlar. #include <utility> #include <string> int main() {     std::string source = "Modern C++";          // Hareketli semantik kullanarak kaynağı hedefe taşıma     std::string destination = std::move(source);     return 0; } Bu makalede, Modern C++'ın sadece birkaç özelliğine odaklandık. Ancak, dilin sunduğu birçok diğer özellik bulunmaktadır. Bu özellikler, kodun daha okunabilir, güvenli ve performanslı olmasına katkıda bulunur. Modern C++, programcılara esneklik ve güç sunan dinamik bir dil olmaya devam ediyor.

Read more

OpenWeather Api Nasıl Kullanılır?

03.Apr.2022
OpenWeatherMap hava durumu ile ilgili detaylı bilgi sağlayan bir web sitesidir. Veri ve işlevlerden başka uygulama geliştiricilerinin yararlanılabilmesi için API sağlamaktadır. Sunduğu veri ve işlevleri öğrenmek ve bunları nasıl kullanabileceğimizi anlamak için API Dokümantasyonunu incelememiz gerekir. ücretlendirme Bir diğer veri sınıfı anlık ve geleceğe dönük verilerdir. Bu sınıfta anlık hava API, 5 gün/3 saat hava tahmin API, 16 günlük hava tahmin API, hava haritası gibi farklı seçenekler sunulmaktadır. Dakikada 60 sorguya kadar kullanım için bir hesap açıp, bazı seçenekleri kapsayan ücretsiz bir API anahtarı alınabilmektedir. Diğer üyelik ücretleri startup, geliştirici, profesyonel ve şirket tiplerinde olup, dakikada sorgu sayısı ile yararlanılabilen seçenekler, dolayısıyla ücret de artmaktadır. Free başlığı altındaki Get API key and start butonuna tıklayarak bir hesap açıyoruz. api key Üye olduktan sonra API keys kısmına gelip ve Generate butonuyla bir API anahtar oluşturabiliriz. Daha sonra API dokümantasyonunu (API doc) inceleyebiliriz. API dokümantasyonunda; 40000 hava istasyonu ile, 200000 şehri içeren dünyadaki herhangi bir konum için hava durumu bilgisinin json, xml ve html formatında sunulduğu belirtilmektedir. Sorgu için farklı seçenekler sunulmaktadır. Basitlik açısından biz şehir adı seçeneğini kullanacağız. Bununla ilgili sorgu format ve bir örnek sorgu verilmiştir. Burada; api.openweather.org/data/2.5/weather?q= ifadesinden sonra şehir adının geldiği görülmektedir. Şehir adını belirttikten sonra & sembolünü ekleyip, devamında parametreAd=parametreninDegeri yazarak, sorguya ilişkin bazı ayarlar(dil, birim gibi) yapabiliriz. Bunlar isteğe bağlıdır, yazmazsak otomatik(default) değerler (İngilizce, Kelvin) kabul edilir. Dil Ayarları Uygulamamızda sorgu için ayarlayacağımız ilk parametre dil seçeneğidir. Ancak önce appid değerini ekleyelim. Bunun için & sembolünden sonra parametre adı olan appid yazıyoruz ve = sembolünden sonra daha önce oluşturduğumuz API anahtarını yapıştırıyoruz. https://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?q=Ankara&appid=b6907d289e10d714a API dokumantasyonunda birçok dil seçeneği sunulduğu görülmektedir. Türkçe için parametre değeri tr olarak verilmiş. Buna sorgunun sonuna aşağıdaki gibi &lang=tr ifadesi gelmelidir. https://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?q=Ankara&appid= b6907d289e10d714a&lang=tr çoklu dil seçenekleri Format Tipi Belirleme Talep sonucunda gelecek cevap formatı olarak JSON istiyoruz. Ancak dokümantasyonda bunun default format olduğu ve belirtmemize gerek olmadığı görülmektedir. Eğer XML veya http formatında cevap isteseydik, formatı temsil eden mode parametresini ve değerini (xml veya http) eklememiz gerekecekti. format tipi belirleme Ayarlamamız gereken son parametre Units parametresidir. Ülkemizde kabul edilen birim sistemi olan metrik sistemde sıcaklık için Celsius kullanılmaktadır. Ancak cevapta default olarak sunulan değerler Kelvin cinsindendir. Celcius için sorgumuzu düzenlersek son hali şöyle olacaktır: https://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?q=Ankara&appid=57d5b781f000e6bcc75786bf6e3ff283&lang=tr&units=metric

Read more

Try-Catch-Finally Ve Exception Hiyerarşisi

03.Apr.2022
Uygulamalarda bazen beklediğimiz bazen de beklemediğimiz problemler oluşabilir. Java’da bu tip hataları yönetmek için try-catch adlı bloklardan yararlanırız. Bu uygulamamızda en temelden başlayıp ileri seviyeye kadar getireceğiz. Hata ile ilgili konuşalım. Örneğin elimizde bir String olsun.   String sehir = "Isparta";   int sayi = sehir; view rawexceptionHandling.java hosted with ❤ by GitHub Yukarıdaki kod hiçbir zaman çalışmayacaktır. Bu dil bazında bir hatadır. Bu kod compile edilemez. Yani bytecode’a çevirilemez. Fakat try-catch kullanırken yöneteceğimiz hatalar yukarıdaki örnekteki gibi olmayacaktır. Bizim senaryolarımız uygulama build edilip, bytecode’a çevirildiği zaman yakalayabileceğimiz hatalar olacaktır. Bunun için de try-catch kullanırız. Bir Integer Array yazalım.   Integer[] array = new Integer[]{1,2,3};   System.out.println(array[0]); view rawexceptionHandling2.java hosted with ❤ by GitHub Yukarıdaki Array çıktısında oluşturmuş olduğumuz array’in 0. indisini bastırıyoruz. Alacağımız çıktı 1 olacaktır.   Integer[] array = new Integer[]{1,2,3};   System.out.println(array[5]); view rawexceptionHandling3.java hosted with ❤ by GitHub Biz bu kodu değiştirip 5. indisi yazdırmaya çalıştığımızda compiler bize bir hata vermeyecektir. Fakat biz bunun bir hata olduğunu biliyoruz. Çünkü bu dizinin 5. indisi yoktur. Dolayısıyla uygulamayı çalıştırdığımızda Java bize bir Exception fırlatacaktır. Bununla beraber “ArrayIndexOutOfBoundsException” şeklinde bir mesaj da alırız. Bu noktada yazdığımız kodları bizim hata yönetimi şeklinde beslememiz gerekiyor.   try {   Integer[] array = new Integer[]{1, 2, 3};   System.out.println(array[5]);   }catch (Exception e){   System.out.println("Hata Oluştu");   } view rawexceptionHandling4.java hosted with ❤ by GitHub Yukarıdaki try-catch blokları bir standarttır. Try ya da catch bloğu tek başına bir anlam ifade etmeyecektir. Catch bloğunun içerisi genellikle “Exception” olarak geçilir. Bunun anlamı try bloğu çalışmaya çalışır. Eğer kodlardan birinden hata fırlatılırsa catch bloğuna düşer. Az önceki “ArrayIndexOutOfBoundsException” adlı aldığımız hata da, catch bloğundaki “Exception” sınıfına parametre olarak geçilir. Yani uygulama tabiri caizse kırılmaz. Bu noktada yukarıdaki kod parçalarında ya try ya da catch en az bir kere çalışacaktır. Biz bu uygulamada “Hata Oluştu” mesajı verdiğimiz gibi hatanın kendisini de bastırabiliriz. Yukarıdaki yazmış olduğumuz kodun catch bloğunu aşağıdaki gibi revize edersek istediğimiz sonuca ulaşmış oluruz.   }catch (Exception e){   System.out.println(e);   } view rawexceptionHandling5.java hosted with ❤ by GitHub Bu kod parçası ile birlikte fırlatılan hatanın catch bloğuna parametre olarak geçildiğinin ispatı niteliğinde olacaktır. Uygulama çalıştırıldığında alacağımız hata yine “ArrayIndexOutOfBoundsException” şeklinde olacaktır. Finally Bir de finally bloğumuz vardır. Türkçesi “en sonunda” anlamı taşır. Bu blok ister try ister catch çalışsın, finally bloğu her türlü çalışır. Yukarıdaki kodu yenileyelim.   try {   Integer[] array = new Integer[]{1, 2, 3};   System.out.println(array[5]);   }catch (Exception e){   System.out.println("Hata Oluştu");   }   finally {   System.out.println("Finally Bloğu Her Zaman Çalışır!");   } view rawexceptionHandling6.java hosted with ❤ by GitHub Senaryomuzda bilindiği gibi 5. indise erişmeye çalışıyoruz. Bu durumda da bir Exception bize fırlatılıyor ve catch bloğuna düşüyor. Daha sonra finally bloğu çalıştı ve “Finally Bloğu Her Zaman Çalışır!” mesajını vermiş oldu.   try {   Integer[] array = new Integer[]{1, 2, 3};   System.out.println(array[2]);   }catch (Exception e){   System.out.println("Hata Oluştu");   }   finally {   System.out.println("Finally Bloğu Her Zaman Çalışır!");   } view rawexceptionHandling7.java hosted with ❤ by GitHub Bu sefer try bloğunda 2. indise erişmeye çalışıyoruz. Bu sefer catch bloğu çalışmıyor ve ona rağmen yine finally bloğu çalışarak “Finally Bloğu Her Zaman Çalışır!” mesajını verecektir. Bu blok gerçek senaryolarda stream, veri tabanı gibi bağlantıların yönetiminde oldukça fazla kullanılır. Örnek bir konsept olarak veri tabanı bağlantısını ele alalım. Veri tabanına bağlanıp operasyonların bitiminde bu bağlantıyı kapatmamız gerekir. Bu durum hata gerçekleşse de gerçekleşmese de uygulanmalıdır. Bu yaklaşım nesneye yönelik programlama dillerinin tamamında mevcuttur. Exception Hiyerarşisi Try-Catch-Finally yapısını daha iyi anlamak için hiyerarşiye de hakim olmak gerekir. Nesneye yönelik programlama dillerinde hiyerarşi genel olarak değişmemektedir. Elbette dilden dile klasifikasyonlar değişebilir ancak bu makalemizde Java hakkında konuşacağız. Aşağıdaki görseli inceleyelim. kaynak Exceptionlar ve Error sınıfları, Throwable isimli sınıftan inherit edilir. Exceptionlar çalıştırılan platformdan bağımsız yazdığımız kodlara yönelik hatalardır. Ancak Error sınıfı ise programcının inisiyatifinde olmayan ve tamamen işletim sisteminin yönetimiyle alakalı alınabilecek hatalardır. Exceptionlar ise kodlar ile kontrol edilebilir. Bunlar da tamamiyle try-catch yapılarıyla yönetilir. Bizim ilgi alanımız görseldeki Exception hiyerarşisidir. Görseli incelediğimizde yeni bir ayrım görüyoruz. Exception sınıfının altında RuntimeException, IOException, SQLException ve AWTException sınıflarını görüyoruz. “IOException” : Stream Input/Output (Dosya İşlemleri) sırasında alacağımız hatalar. “SQLException” : Veritabanı bağlantı veya sorgulama esnasında alınacak hatalar. v.s. v.s. Baktığımızda bütün bu sınıflar Exception sınıfının child’ı konumundadır. RunTimeException’ a da dikkat edersek az önceki örneğimizde almış olduğumuz “ArrayIndexOutOfBoundsException” hatasını görebiliriz. Burada okumamız ve görmemiz gereken şey aldığımız hataların hiyerarşik bir şekilde inherit edildiğidir. Yani kalıtım ilişkisidir. “ArithmeticException” : Sayısal hatalar, belirlenmiş olan sayısal değerin dışına çıkıldığında fırlatılabilir. “NullPointerException” : Sık sık karşılaşılan hatalardan biridir. Referansı olmayan classlar kullanılmaya çalışıldığında fırlatılır. “ClassCastException” : Tip dönüşüm hatalardır. Birbirine çevrilemeyen ya da atama yapılamayan hatalardır. “IndexOutOfBoundsException” : Arrayler ile ilgili hatalardır. Az önceki örneğimizde açıklaması yapılmıştır. Bu saydığımız 4 Exception ve saymadığımız diğer 2 Exception sınıfı, “RunTimeException”‘dan extends edilir. Bu 6 Exception sınıfı, diğer sınıflardan farklı olarak Unchecked Exception olarak isimlendirilir. Java Exception’ları check etmeyerek programcıya bu görevi yükler. Dolayısıyla bu Exception’ları try-catch ile kontrol altında tutmamız gerekir. Ama diğerleri örn: “IOException, SQLException, AWTException” unchecked exception’dan farklı olarak Check Exception olarak isimlendirilir. Bu sınıfların özel durumu vardır. Java bize yukarıdaki Exception’ların oluşabileceği noktalarda uyarı verir ve”Handle” edilmesini ister.

Read more

How to Stay Out of Bankruptcy?

03.Apr.2022
Getting debt help is essential to avoid bankruptcy. If you have too much debt and are unable to make your monthly payments, bankruptcy is an option you may want to consider. You should look into government assistance such as food stamps, medical care, mortgage forbearance, and other services. Even if you can’t afford to pay your full monthly debt, you can get a temporary financial lift. Lower your expenses Another good way to avoid bankruptcy is to lower your expenses. It may seem impossible at first, but lowering your monthly spending will help you stay out of bankruptcy and pay off your bills. One way to do this is by setting up a budget. This is a fairly simple process, and should be part of your standard operating procedure. You will want to be sure to stick to it as closely as possible, because failure to do so will make it easier for creditors to collect on their debts. If you cannot make your payments, consider requesting a loan from a bank or a financial institution. A bank loan is a great option if you can afford it, but it’s important to remember that this is a short-term solution. You’ll want to pay off your debt quickly, so a low-interest loan might be your best bet. But make sure you can afford the new loan. This way, you’ll have less debt and a lower interest rate. Reduce your expenses Another way to stay out of bankruptcy is to reduce your expenses. You can do this by figuring out your income and expenses. Developing a budget should become a routine for you and your family. When you have a budget, you’ll have a better idea of what you can do without. This way, you can stay out of bankruptcy and keep your credit score high. Also, you’ll be more motivated to make your payments. The most important step to stay out of bankruptcy is to lower your expenses. Creating a budget is a simple process, and it should be your standard operating procedure. Once you’ve done this, you should have no problem paying your bills. When you’ve eliminated these costs, you’ll be able to create a new budget and avoid bankruptcy. If you can’t do it, you can always hire someone to help you.

Read more

Tips For Saving Money Fast Even If You Are a Spendthrift

03.Apr.2022
If you are a spendthrift, here are some quick tips to help you save money. First of all, you should stop spending impulsively. The more you have to spend, the more you spend. Try to save money by delaying large purchases for a while before you make them. You may find better deals when you wait for the right time to buy. For example, you can buy a new pair of shoes instead of buying two. Limit your spending Another quick way to save money is to limit your spending. Don’t shop in the store when you are low on cash. Shopping malls and craft fairs are all places where people tend to overspend. Try to limit your spending to these places only. If you must go to your favorite stores, keep your credit cards and cash in a safe place. If you need to buy clothes, buy them in bulk or buy them secondhand. Automating bill repayments One way to save money fast is by automating bill repayments. You’ll avoid late fees and can also cut down on other expenses. Setting a monthly budget is another great way to start saving. You can set a limit on your spending. Aim to spend 50% of your income on your needs and 30% on your wants. You’ll feel more comfortable with your finances and will be more likely to stick to it. Setting a specific goal is essential By setting a goal, you’ll have more flexibility when it comes to spending. When you’re a spendthrift, putting a limit on your spending will help you to make good decisions. A person may think that she has enough money when she has $500 in her checking account. If she doesn’t plan, she’ll end up eating out every night and buying new clothes. However, if she has $500 in her bank account, she’ll have no room to make such choices. When it comes to spending, there are many ways to save money. Allocating money helps you to make better decisions. For instance, having $500 in your checking account may make you think that you have plenty of cash, but it may be enough to buy a new wardrobe or go to a fancy restaurant. But this means that you won’t have enough money to pay for rent, utilities, or car payments.

Read more

Milyarder iş insanı: Altın öldü, Bitcoin ve Ethereum güçlendi!

03.Apr.2022
Milyarder iş insanı Mark Cuban, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Bitcoin ve Ether’in güçlenirken, altının “öldüğünü” söyledi. Cuban, kripto para karşıtlarından stratejist Peter Schiff’a verdiği cevapta, “Altın öldü Peter. Bunu kabul et” dedi. NBA takımlarından Dallas Mavericks’in sahibi ünlü milyarder Mark Cuban, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kripto para karşıtlarından stratejist Peter Schiff’a, “Altın öldü Peter, bunu kabul et” dedi. Cuban açıklamasında, Bitcoin (BTC) ve Ether’in (ETH) güçlenirken, altının “öldüğünü” belirtti. “ALTIN ÖLDÜ, BUNU KABUL ET” Bitcoin karşıtı açıklamalarıyla bilinen ünlü stratejist Peter Schiff’in yaptığı yoruma cevap veren Cuban, altının bir değer saklama aracı olarak yok olacağını ve öleceğini söyledi. Bu süreçte Bitcoin için yaptığı olumsuz yorumlarla adından söz ettiren Schiff, Bitcoin/Dolar paritesinin sürekli rekor kırmasından dolayı olumsuz yorumlar yapmaya devam ediyor. Wall Street şirketlerinin Bitcoin satın almasını ‘aptallık’ olarak yorumlayan Schiff’e Cuban, “Sana yardımcı olayım Peter. Altın da en az kripto para kadar abartılmıştır. Gerçekten altın bir mücevhere ihtiyacımız var mı?” diye cevap yazdı. Tartışmanın ardından milyarder iş insanı, altının olumsuz geleceğini paylaşımlarıyla şöyle anlattı: ‘KRİPTO PARA BİLE GERİDE KALABİLİR’ Cuban açıklamasına kripto paranın bile teknoloji karşısında geri planda kalabileceğine değinerek, “Bugün kriptoyla inşa edildiğini gördüğümüz şeyler, yalnızca kavram kanıtlama aşamasında. Teknoloji iyileştikçe, ucuzlaştıkça ve hızlandıkça, yeni uygulamalar olacaktır ve hatta bu uygulamalar bugün kripto olarak bildiğimiz şeyi bile geride bırakacaktır” dedi.

Read more

Ethereum rekor tazeledi! (Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? BTC ve ETH kaç dolar/TL oldu?)

03.Apr.2022
Kripto para piyasasının en yüksek hacimli ikinci birimi olan Ethereum (ETH), geçtiğimiz hafta bin 439 dolar ile zirveyi görmüştü. ETH, son 24 saatte yüzde yüzde 13’lük artışla tüm zamanların en yüksek seviyesi olan bin 467 dolar seviyesine ulaştı. Bitcoin ise 31 bin – 33 bin dolar bandında seyretmekte. Peki, 25 Ocak itibariyle Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? İşte ayrıntılar… Kripto para piyasasının en yüksek hacimli ikinci birimi olan Ethereum (ETH), son 24 saatte en düşük bin 304, en yüksek bin 467 doları görerek, haftalık %16,8 değer kazandı. 19 Ocak tarihinde tüm zamanların rekorunu kıran ETH, bin 467 dolar seviyesine ulaşarak rekorunu tazeledi. 25 Ocak itibari ile bin 350 – bin 450 dolar seviyesinde seyreden Ethereum (ETH), bin 395$ dolar / 10 bin 311 TL’dir BİTCOİN KAÇ DOLAR/ TL? Kripto para piyasasının en yüksek hacimli birimi olan Bitcoin, yeni yılın ilk haftasında 42 bin dolara dayanmasının ardından, geçtiğimiz hafta keskin bir düşüş yaşayarak 30 bin doların altını görmüştü. Coinmarketcap verilerine göre Bitcoin, son 24 saatte yüzde 2 yüzde artışla 33 bin 245 dolara yükselirken, geçtiğimiz hafta içerisinde yüzde 8.27 yüzde değer kaybı yaşadı. 25 Ocak Pazartesi itibari ile 1 BTC =33 bin 100 dolar / 244 bin 973 TL’dir. ALTCOİNLERDE SON DURUM NE? Polkadot (DOT) geçtiğimiz hafta ilk 10 kripto para içerisinde en büyük yükselmeyi yaşayarak 99.17 yüzdelik yükselme ile 15$ dolar seviyelerinde işlem görürken, 25 Ocak itibariyle 17$ dolar ‘dan işlem görmekte. Cardano (ADA) haftalık %6.8 düşüş ile ile 0.35$ seviyesinde işlem görüyor. Chainlink (LINK) ise haftalık 9.2% değer kazanırken 24$ dolardan işlem görüyor. DAVOS 2021’DE BU YIL KRİPTO PARALAR KONUŞULACAK Pandemi nedeniyle bu yıl çevrim içi olarak gerçekleşecek olan Dünya Ekonomik Forumu yıllık toplantısı Davos 2021’in ilk gününde dijital para temalı bir panel de düzenlenecek. Panelde, İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey ile Western Union’ın CEO’su Hikmet Ersek konuşacak. Davos 2021’e katılacak diğer panelistler arasında, BTC Afrika S.A. CEO’su Elizabeth Rossiello ile North Island Ventures CEO’su Glenn H. Hutchins da var. Davos 2021’e Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’den Almanya Başbakanı Angela Merkel’e kadar birçok önemli dünya lideri de katılacak. Oturumun konu başlıkları arasında nakdin azalan rolü ve merkez bankası dijital paraları (CBDC’ler) var. İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, Dünya Ekonomik forumunda dijital para birimlerinin birimlerinin düzenlenmesi ve kullanımıyla ilgili bir panelde konuşacak.

Read more

Cardano (ADA) coin nedir, neden yükseliyor?

03.Apr.2022
Kripto para birimlerinden Cardano (ADA), 26 Şubat günü 0,98 dolar seviyelerinden yükselişe geçerek ve 27 Şubat sabahı itibarıyla 0,33 dolarlık seviyeye ulaştı. 22 saat içinde yaklaşık yüzde 25 yükseliş yaşamış olan ADA coin, piyasa değeri bakımından en büyük 3. kripto para konumuna yerleşti. Kripto paralar, Bitcoin’in hayatımıza girmesiyle gündemde olmaya ve piyasaya yön vermeye devam ediyor. Son olarak Cardano (ADA) coin, gördüğü fiyat artışıyla 27 Şubat’ta 1,37 dolara çıkarak ATH gördü ve piyasa değeriyle 3. sıraya yerleşti. Cardano (ADA) fiyatı, yıllık grafikte yüzde 2583, aylık grafikte yüzde 335, haftalık grafikte ise yüzde 45 oranında yükseldi. Günlük bazda gördüğü yüzde 32’lik artış ile tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 1,37 dolara çıktı. Bu yükseliş ADA’nın piyasa değeri bakımından da büyük bir sıçrama yapmasını sağladı ve Cardano coin artık piyasa değeri bakımından en büyük 3. kripto para konumunda yer alıyor. 41 milyar dolarlık piyasa değeri ile Binance coin’den (BNB) üçüncülüğü alan ADA’nın hemen üzerinde 172,6 milyar dolar ile Ethereum (ETH) bulunuyor. 35,3 milyar dolarlık piyasa değeri ile BNB de ADA’nın hemen altında yer alıyor.  Şu anda, ADA’nın piyasa değeri 39.6 milyar dolar seviyesinde yer alıyor. CARDANO (ADA) COIN NEDİR? Cardano, kripto para göndermek ve almak için kullanılabilecek ADA kripto sistemine sahip bir platformdur. Bu kripto para, paranın geleceğini temsil eder ve kriptografi ile güvenli olması garanti edilen hızlı, doğrudan transferleri mümkün kılar. Cardano yalnızca bir kripto para birimi değildir, her gün dünyadaki bireyler, kuruluşlar ve hükümetler tarafından kullanılan finansal uygulamaları yürütebilecek teknolojik bir platformdur. Platform, sistemde daha kolay güncelleme yapabilme ve yumuşak çatallanmalarla yükseltme yapılabilmesini kolaylaştıracak bloklar halinde inşa edilmiştir. ADA’yı yönetecek olan temel katmanının tamamlanmasının ardından, akıllı sözleşmeleri, ileride yapılacak ticaret ve işleri destekleyecek dijital yasal anlaşmaları ele almak için ayrı bir hesaplama katmanı yaratılacaktır. Cardano, herhangi bir merkezi olmayan fakat bunun yerine bir blok zincir üzerinde çalışan merkezi olmayan uygulamaları veya dapps (kullanıcıları ve tedarikçileri direkt olarak birbirine bağlayan sistem) hizmetlerini de yürütecektir. Cardano’nun sunduğu yenilik, kullanıcıların ihtiyaçlarını düzenleyicilerin talepleriyle dengeleyecek ve mahremiyeti düzenleme ile birleştirecek şekilde olmasıdır. Cardano’nun vizyonu, yeni düzenlenmiş bilgi işlem tarzının, herkese adil finansal hizmetlere açık erişim sağlayarak daha fazla finansal katılımı sağlayacağıdır. ADA TOKEN NEDİR? ADA, Cardano’nun tokenıdır ve adını 19. yüzyıl matematikçisi Ada Lovelace’ten alır. ADA arzının yzüde 57,6’sı, Cardano’nun 62,2 milyon USD topladığı bir İlk Coin Arzında (ICO) dağıtılmıştır. Token hem dijital bir para birimidir hem de Cardano ağında işlemler yapmayı mümkün hale getirir. ADA sahipleri, aynı zamanda Cardano ağında bir paya da sahiptir ve bu pay staking ödülleri kazanmak için stake havuzlarında kullanılabilir. Cardano staking’i Binance Earn aracılığıyla da yapılabilir. Cardano’nun yerel para birimi olan ADA, Cardano blockchaininde işlem yapmak için kullanılır. Ada ve Cardano arasındaki ilişki, ether (ETH) ile Ethereum’unkine çok benzerdir. KURUCUSU CHARLES HOSKINSON Cardano’nun kurucusu Charles Hoskinson’dur. Blockchain geliştiricisi ve Blockchain’de birden fazla kilit projede ortak kuruculuk yapan isimlerin başında gelmektedir. Charles, Cardano’nun yanı sıra, Ethereum ve Ethereum Classic’in de kurucuları arasındadır. Charles Hoskinson 2013 yılında, EOSIO‘nun kurucu ortağı Dan Larimer ile birlikte, ilk blok zinciri ve kripto para birimi başlangıcı olan Invictus Innovations’ı başlattı. ADA NEDEN YÜKSELİYOR? Cardano’nun yükselişinin ardında 1 Mart itibari ile ana ağda kullanıma sunulacak ve halihazırda test ağında çalışan Mary güncellemesi bulunuyor. Mary güncellemesi ile geliştiriciler Cardano ağında token’lar oluşturmaya başlayabilecek. Bu durumda da Cardano talebinin artması bekleniyor. Mary’nin test ağında kullanıma başlaması bile o dönemde fiyatı arttırmıştı. Topluluk, 1 Mart itibari ile Mary’nin ana ağda kullanıma sunulacağını açıkladıktan sonra piyasada genel bir düşüş yaşansa da, ADA düşüşe direnerek son 24 saat içinde iyi bir performans sergiledi.

Read more

Forex Nedir? Foreks Nedir?

03.Apr.2022
Forex iki ülke para biriminin birbirine karşı dönüşümünü ifade eden foreign exchange kelimesinin kısaltmasıdır. Zaman içerisinde forex işlemlerinin popüler olmasının ardından sadece dövizler değil, emtialar da forex platformlarının içerisine girmiş ve forex ürünü olarak işlem görmeye başlamıştır. Forex piyasası dünyanın işlem hacmi en yüksek ve en likit piyasasıdır. BIS (Bank of International Settlement) verilere göre forex piyasasının işlem hacmi günlük 5.5 trilyon USD civarındadır. Forex piyasalarında kaldıraç faktörünün bulunması sebebi ile küçük yatırım tutarlarıyla bile işlem yapılabilir olması piyasanın bu kadar ilgi çekici hale gelmesine sebep olmuştur. Dünyada 1:400 kaldıraç oranının hatta 1:1000 kaldıraç oranının kullanıldığı ülkeler ve kurumlar olsa da bu kadar yüksek kaldıraç oranları ile bu piyasada başarılı olabilmek mümkün değildir. Türkiye’de sermaye piyasası kuruluna (SPK) tabi olan her aracı kurumda kaldıraç oranları SPK’nın belirlediği yasal sınır ile sınırlıdır. 10 Şubat 2017 tarihinde yürürlüğe giren tebliğ ile beraber yatırılan azami ilk teminatı tutarı 50.000 TL olarak belirlenmiştir. Kaldıraç oranı da maksimum 1:10 olarak revize edilmiştir.  Forex piyasaları birçok özelliğiyle hisse senedi ve vadeli işlemler piyasalarına benzese de çok farklı ve alışılmışın dışında özelliklere sahip piyasalardır. Forex piyasalarının farklılaşan özelliklerini forex nedir yazımızın ilerleyen aşamalarında hep birlikte göreceğiz ancak tezga hüstü piyasa özelliklerine göre işleyen forexin hangi yönleriyle farklılaştığını açıklamanın en güzel yolu forex piyasalarının işleyiş özelliklerini alışmış olduğumuz organize piyasaların özellikleriyle karşılaştırmak olacaktır. Forex nedir kavramını daha iyi açıklayabilmek için, BIST (borsa İstanbul) veya VIOP’un (vadeli işlem ve opsiyon piyasası) örnek olarak gösterildiği organize piyasaların genel özelliklerine kısaca göz atalım. Organize piyasalarda; Alıcı ve satıcı birbirini tanımaz. İşlem esasları standarttır. Bu işlem esaslarına tabi olan maddeler, işlem saatleri, işlem büyüklükleri, emir tipleri, kaldıraç, başlangıç teminatları, sürdürme teminatları, takas koşullarıdır. Alıcı ve satıcı borsada eşleşir. Bir takas kurumu alıcıya satıcı, satıcıya alıcı rolündedir. Tarafların birbirine güven duyması gerekmez. Organize piyasaların özelliklerine göz attıktan sonra forex nedir sorumuzun cevabına geçelim, forexin ne olduğunu anlayabilmek için öncelikle tezgah üstü piyasaların özelliklerine göz atalım. Tezgah üstü piyasalarda; Alıcı ve satıcı birbirini tanır. İşlem esaslarını taraflar belirler. İşlem standartı yoktur. Karşılıklı güven esastır. Takas işlemleri taraflarca yapılır. Yazımızın bu noktasına kadar forex nedir konusunda ön bilgi verdik. Tezgah üstü piyasaların ana ürünü konumundaki forexin özellikleri; Tezgah üstü piyasaların merkezindedir. Yatırımcı aracı kuruma güven duymalıdır. İşlem fiyatlarını aracı kurum belirler. Gerçekleşmiş işlemlerin tescili aracı kurum tarafından tutulur. Tüm işlem özelliklerini aracı kurum belirler. FOREX PİYASALARINDA FİYATLAR NASIL BELİRLENİR? Dünyadaki bankaların her para birimi ile ilgili kendine özgü bir nakit akışı vardır. Bankalara çok fazla döviz girişi olabileceği gibi çıkışlar da olabilir. Bu durumda bankalar nakit akışlarını düzenlemek ve müşterilerinin ve kendinin nakit ihtiyacını karşılamak için, bankalar arası piyasada elindeki fazla para birimini satmak ve ihtiyaç duyduğu diğer para birimlerini almak ister. Bankalar hemen hemen tüm döviz çiftlerinde ve altın, gümüş gibi spot emtialarda piyasa yapıcısı olarak bulunmaktadır. Bu bankalar forex piyasalarında fiyatların oluşmasını sağlarlar. Fiyatları oluşturan bu uluslararası bankalardan, forex aracı kurumlarına fiyatlar networkler sayesinde iletilir. Forex nedir yazımızda bahsettiğimiz networklere forex fiyat networkü denir. Bu mecralara örnek olarak, Reuters, Bloomberg, Currenex, Hotspot FX, Flextrade vb. firmalar gösterilebilir. Forex şirketleri de bu networklerden gelen fiyatlar üzerine kendi gelirlerini (mark up) koyarak son kullanıcıya yani yatırımcılara iletirler. Bu yazımızda forex nedir konusunu bir kısmıyla açıkladık. Forex nedir konusunda daha detaylı bilgi almak isterseniz, aşağıdaki butonları kullanabilirsiniz.

Read more

Ripple (XRP) %22 Değer Kazandı!

03.Apr.2022
ABD’li kripto para borsası Coinbase, 13 Mayıs’ta attığı tweet ile New York’taki kullanıcılarına XRP ticaretinin önünü açıldığını doğruladı. İlk olarak Coinbase Pro Şubat ayında platformunda XRP desteğini uygulamaya koymuştu. Bitcoin’in (BTC) boğa piyasasının ortasında haberi takip eden bugün Ripple (XRP) fiyatı yüzde 22 oranında arttı. Böylece kripto para birimi son 24 saat içinde en iyi performans gösteren altcoin oldu. New York’tan gelen habere Avrupa’dan gelen haber eşlik etti. Alman borsası Börse Stuttgart’ın hem Ripple (XRP) hem de Litecoin (LTC) için özel bir borsa işlem notu (ETN) başlattığını ortaya koydu. Bilmeyenler için ETN, bir dayanak varlığın ya da endeksin pozitif veya negatif getirisini yatırımcısına sunan, borsada işlem gören ve vadesi olan borçlanma aracı niteliğindeki yatırım araçlarıdır. Borsanın fon ticareti direktörü Jürgen Dietrich, yapılan basın açıklamasında “kripto para birimlerine çok ilgi var” dedi: Bu ETN’ler Almanya’daki yatırımcıların iki kripto para birimi Litecoin ve Ripple’ın gelecekteki fiyat gelişmelerini ilk kez borsada işlem gören menkul kıymetler aracılığıyla izlemelerine olanak sağlayacak. Börse Stuttgart, Almanya’nın en büyük ikinci borsası konumunda ve XRP ve LTC ETN’lerini uygulamaya almış olması oldukça önemli. Bankaların Ripple’ın ödeme ağına olan ilgisi devam ederken, geçen ay Ripple teknolojisini kullanarak sınır ötesi transferler başlatmak için harekete geçen son katılımcı Suudi Arabistan oldu.

Read more

Kripto para piyasalarında son durum

03.Apr.2022
Dijital para piyasalarında bugün günün ilk saatlerinde düşük hacimli alıcılı işlemlerin etkisiyle küçük bir toparlanma söz konusu. Toplam piyasa değeri 2,20 trilyon doların altına düştükten sonra bugün yaklaşık 60 milyar dolarlık sermaye girişiyle piyasa değerinin 2,24 trilyon dolara yükseldiği görülüyor. Son 24 saatlik ortalama işlem hacmi ise 95 milyar dolar seviyelerinde görünüyor. Son durum Bitcoin’de nasıl Bitcoin, dün kapanmasına yakın iken kısa bir süre 46.000 dolar seviyesinin altına düştükten sonra ortalama 46.400 dolar bandında bir destek buldu. BTC/USD, gün içi işlemlerde, yüzde 2,5 oranında bir değer artmasıyla 47.600 dolara kadar yükseliş gördü. BTC’nin hâlâ 47.790 dolarda bulunan 200 günlük hareketli ortalama değeri altında hareket ettiği görülürken ABD işlem saatlerinde bu seviyesinin üzerine çıkma girişimi devam ediyor. Bitcoin hakimiyet oranı ise dün yüzde 40 değeri altına düştükten sonra bugün yeniden bu değerin üzerine çıkmış durumda. Piyasa algısını ölçen Bitcoin Korku ve Açgözlülük Endeksi’nde ise bugün bir düşüş söz konusu. Dün, 24 seviyesini gösteren Bitcoin Açgözlülük ve Korku Endeksi, 2 puanlık düşüşle 22 seviyesine geriledi ve aşırı korku alanına geri döndü. Bu görünüm, piyasaya dair endişelerin arttığını gösterirken bazı piyasa katılımcıları, aşırı korku periyotlarını bir satın alım fırsatı olarak düşünüyor. İki günlük düşüşün ardından bugün yükselişte olan Ethereum Mevcut işlem piyasa ve hacim değeriyle altcoin piyasası üzerinde etkisi olan Ethereum, hafta başında 4.090 dolar seviyelerinden 3.600 dolara kadar gerilerken satış işlemlerinin son 48 saatte arttığı görüldü. Bugün ise ETH/USD’nin ortalama 3.600 dolar seviyelerinden yüzde 3’e yakın değer kârıyla 3.700 dolar bandına geri döndüğü görülüyor. Bugünkü yükselişe rağmen Ethereum son 24 saatlik zaman diliminde yüzde 1,2 ve haftalık yüzde 4,7 oranında değer kaybına sahip. Dikkat çeken altcoin’ler Piyasa değerine göre sıralanmış en büyük 100 kripto paranın bugün 78’i pozitif iken 22 kripto varlığın negatif bölgede kaldığı görülüyor. Bugün ilk 100’de en çok değer kazanan altcoin’lerin en başında yüzde 30 oranında değer kazancıyla 550 dolardan işlem gördüren Gnosis (GNO) duruyor. Şu an 94. sırada bulunan GNO tokeni, bugünkü değer kazanmasıyla ilk 100 kripto para arasına girmiş durumda. Gnosis, Ethereum protokolü üzerinde merkezsiz tahmin pazarında faaliyet gösteren projelerden bir tanesi. Platform ile ilgili son gelişmeler arasında merkezsiz bir kripto borsasının airdrop hazırlığında olduğuna dair söylentiler, GNO fiyat yükselişini tetiklemiş olabilir. Bugün en çok değer kazanan ikinci altcoin ise Algorand. ALGO, son 24 saatte yüzde 18’e yakın değer artışıyla 1,65 doların üzerinde el değiştiriyor. Yüzde 10 üzerinde değer artışı gören diğer altcoin’ler ise Cosmos (ATOM), XDC Network (XDC) ve Monero (XMR) oldu. ABD işlem saatlerine doğru toparlanma belirtileri görülürken şu an ilk 100’de kayıpların yüzde 5’in altında kaldığı görülüyor. Bugün en çok değer kaybı gören 5 altcoin ise sırasıyla Helium (HNT), Kusama (KSM), Uniswap (UNI), IOTA (MIOTA) ve OKB oldu.

Read more

Borsa BTCTurk saatlerdir kapalı kaldı kullanıcıların güveni düştü

03.Apr.2022
Kripto para yasasının konuşulduğu günlerde ülkemizde önemli bir borsada erişim problemi yaşanmaya başladı. BTCTurk bir süredir erişime kapalı ve önceden bilgilendirme yapılmadan başlayan bu kesinti tedirginliğe neden oldu. BTCTurk borsasına ne oldu? Dün akşam saatlerinde BTCTurk borsasına erişim problemleri yaşanmaya başlayınca haliyle yatırımcılar da çeşitli sosyal medyalar üzerinde şikayetlerini dile getirmeye başladı. BTCTurk Destek ekibi hemen araya girerek sunucu kaynaklı bir sorun olduğunu paylaştı. Haliyle saatlerce borsaya ulaşılamaması dedikoduların dönmesine neden oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları BTCTurk ekibinin yurt dışına kaçtığını ve ofisi boşalttığını bile iddia etti. Kısa süre önce borsanın kurucusu Kerem Tibuk devreye girerek Microsoft kaynaklı bir sorun olduğunu ve endişelenecek bir durum olmadığını dile getirdi. Yatırımcıyı bir nebze rahatlatan açıklamaya göre bakım beklenenden biraz daha uzun bir zaman alabilir.

Read more

Türkler neden kripto paraya akın ediyor?

03.Apr.2022
İngiltere merkezli ekonomi gazetesi olan Financial Times, Türkiye’de kripto paralara artan ilgiyi inceleme konusu altına aldı. Yüksek enflasyon, belirsizlik ve Türk lirasındaki oynaklık nedeniyle Türk vatandaşlarının dijital para varlıklarına yöneldiği aktarıldı. Financial Times, Türk vatandaşlarının yüksek enflasyon ve TL’deki günlük oynaklık nedeniyle kriptolara akın ettiğini söyledi. Geçen ay yabancı birkaç yatırımcılarla konuşan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun, kripto varlıklarına giden para miktarından “rahatsız” olduğu söylemini aktaran FT, küresel düzenleyicilerin kripto para birimlerini değişken ve spekülatif olarak gördüğünü ve kara para aklama ve terör finansmanı gibi yasa dışı faaliyetler hakkında tedirgin olduğunu hatırlattı. FT’de yayınlanan bir makalede Bitcoin’in popülaritesinin oynaklığı yüksek para birimlerine ve yüksek enflasyona sahip ülkelerde ciddi hızla arttığı belirtti. ORTADOĞUDA EN YÜKSEK HACİM TÜRKİYE’DE FT’nin Chainalysis’den aktardığı bir kripto raporuna göre Türkiye Ortadoğu’da en yüksek dijital para işlemi yapan hacmine sahip ülke oldu. Türkiye’de kripto para piyasasında hacimlerin 2021’de önceki yıla göre yüzde 1500 arttığı bildirildi. CryptoCompare verilerine göre ise Türkiye’de yapılan Bitcoin işlemlerinde son bir yılda yüzde 900’lük artış olduğu bildirildi. Açıklanan rapora göre, “Araştırma, Orta Doğu’daki birçok kişinin tasarruflarını devalüasyona karşı korumak için kripto para birimine döndüğünü gösteriyor. Bu Afrika ve Latin Amerika gibi diğer gelişmekte olan pazarlarda da gördüğümüz bir eğilim” ifadesini sözlü olarak dile getirdi. ‘STABLECOİN’E (SABİT COİN) YÖNELDİLER’ Raporda Türk vatandaşlarının stablecoin olarak da bilinen Tehter gibi itibari paralara endeksli sabit coinlere de yöneldiğini belirtti. Kripto para analiz firması Elliptic’ten gelen verilere göre, TL ile yapılan Tether işlemlerinde 2021’in son altı ayında artış oranı yüzde 360 olduğu bildirildi. CryptoCompare yöneticisi Alissa Ostrove ise “İleride enflasyonu çevreleyen belirsizlik nedeniyle Türkiye’de kripto kullanımının artmasını bekliyoruz” dedi.

Read more

Altcoin yatırımcıları şuan ne karar vermeli?

03.Apr.2022
Bitcoin’de yakın zamanlarda yaşanan düşüş kripto para yatırımcılarını endişelendirirken,teknik analizciler “Bitcoin’in yukarı güçlü bir ralli başlatmasının en önemli sinyallerinden birinin keskin bir dip hareketi”olduğunu söylüyor. Geçen günlerde Bitcoin için 2022’de dibin de dibi olabileceğine yatırımcıların dikkatini çekmiştik. Ondan önceki haftalarda ise 2022’nin ilk çeyreğinde kripto para yatırımcıları için acı verici dönemlerin yaşanabileceğinden bahsetmiştik. Elbette bunların hepsi trendi iyi analiz eden uzmanların öngörülerinden ibaretti. Gelinen noktada Bitcoin, 2019’un ikinci yarısından bu yana ilk kez 10 haftalık kapanışının 7’sini düşüşle yapmaya doğru ilerliyor. Elbette bugün ve Salı günü eğer bir sürpriz olur da BTC 43 bin doların üzerine bir anda kendini fırlatmazsa. İkinci bir düşüş hala mümkün! Dikkat! Ki böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde artık zaten bambaşka bir olasılıkları konuşmaya başlayacağımız ve Bitcoin’de sert bir yukarı ralli başlayacağı görüşü hakim. Fakat eğer bu haftanın kapanışı mevcut şekliyle yani düşüşle olursa, bu durumda Bitcoin’de 37 binli seviyelere yeniden bir hareketlenme olasılığının altı çiziliyor. Teknik analizcilere göre kripto paraların başı olan Bitcoin’in yukarı güçlü bir ralli başlatmasının en önemli sinyallerinden birinin çok keskin bir dip hareketinden sonra zaman kaybetmeden yukarı sert bir toparlanma yapacağına kesin gözüyle bakılıyor. Birçok tecrübeli kripto para yatırımcısının bile önceki 39 bin sarkması sırasında dönüşün başladığı gerekçesiyle alım yaptığı ve aksine yöne düştüğü bu ortam aslında soru işaretlerinin ciddi oranda arttığı bir ortam. Fakat soru işaretlerinin arttığı dönemler potansiyel/risk oranının da genellikle yükseldiği dönemlerse bu durumda piyasada ciddi fırsatların da olduğunu söylemektir. ŞUAN SAKİN KALIP FIRSAT BEKLEME ZAMANI Peki bu durumda yeni başlayan bir kripto para yatırımcısı ne yapmalı? Bitcoin’de 43 bin dolara kadar geçen hafta içinde gerçekleşen sert çıkış aslında 37 binlere geri dönüş öncesinde satıp geri alma fırsatı vermişti. Fakat şuan ki seviyelerde artık büyük bir panikle işlem yapmak için pek bir sebep kalmadı. Bitcoin’de halen 35 bin dolarlı seviyelere düşüş olasılığına vurgu yapılıyor. Fakat yatırım uzmanlarına göre elinde özellikle alt coin olan yatırımcılar açısından geçen haftaya göre çok daha düşük bir risk barındırıyor. Yukarıda ise potansiyel olarak en az 69 bin zirvesi, kimi Bitcoin analistlerine göre ise 120-150 bin dolarlar potansiyeli bulunuyor. Elbette bu süreç birkaç haftalık değil birkaç aylık bir süreçte gerçekleşebilecek bir senaryoyu belirtiyor. Bu sebeple uzmanlara göre şimdi alt coin yatırımcılar açısından panik yapma değil sakin kalma ve eğer kenarda tutulan ihtiyat nakdi varsa yeni geri çekilmelerde maliyet düşürme zamanı. Kripto paralarda beklenen rallide ise uzun süredir büyük bir yukarı hareket gerçekleştirmemiş, sağlam projeye sahip kripto paraların da daha sert bir tepki yükselişi yaşayabileceği ifade ediliyor. Ki geçen hafta aslında bazı alt coin’lerde bunun erken başlamış bazı örneklerini görmeye başlamıştık.

Read more